ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೖತಿಕ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮಗಳು - 2023

Item Name

19.10.23 - ಗುರುವಾರ

ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ವೇದಿಕೆ, ಗಾಂಧಿಮೈದಾನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಂಜೆ 6.00ಕೆ

3ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾನಪದ ದಸರಾ

- . ಲಹರಿ ಕಲಾಬಳಗ ಮಡಿಕೇರಿ - ಜಾನಪದ ನೖತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

- ಸಂತ ಅ್ಯಂನ್ಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ನೖತ್ಯ ರೂಪಕ

- ಶಾರದಾ ಕಲಾ ತಂಡ, ಕುಶಾಲನಗರ - ಜಾನಪದ ನೖತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

- ಡಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಡಿಕೇರಿ - ನೖತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

- ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ನೖತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ

- ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಡ ಕೂಟ ಮಡಿಕೇರಿ - ನೖತ್ಯ

- ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಬೀಟ್ಸ್ - ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕತ9ರ ಸಂಘ(ರಿ) - ಸಂಗೀತ ರಸಮoಜರಿ

Inuaguration

Evening Programme

Morning Programme


Other Days Programme