Madikeri Dasara

Madikeri Dasara Sports


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ ್ಟ ದ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ಸ್ಥ ಳ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಡಿಕೇರಿ

ದಿನಾಂಕ ೧೫/೧೦/೨೦೨೩ ಮ್ಯಾರಥನ್ (ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬.೩೦)

ಮ್ಯಾರಥನ್ ಸ್ಥ ಳ: ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲೇಜ್ ವರೆಗೆ ಪುರುಷ ಮ್ಯಾರಥನ್

ಸ್ಥ ಳ: ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ನೀರುಕೊಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆ

ದಿನಾಂಕ : ೧೫/೧೦/೨೦೨೩ ರಸ್ತೆ ಓಟ

# ೧ ರಿಂದ ೪ ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೇಟ್ ವರಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ೫ ರಿಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಒಲ್ ್ಡ ಈಸ್ ್ಟ ಅಂಡ್ ವರೆಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ೮ ರಿಂದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ದವರೆಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

ದಿನಾಂಕ: ೧೫/೧೦/೨೦೨೩

ಬಾಸ್ಕೆ ಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಬಾಲ್

ಸ್ಥ ಳ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

# ಬಾಸ್ಕೆ ಟ್ ಬಾಲ್ ಪುರುಷ

# ಪುಟ್ ಬಾಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ (ಮುಕ್ತ)

ದಿನಾಂಕ ೧೬/೧೦/೨೦೨೩

ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

ಸ್ಥ ಳ: ರಾಜದರ್ಶನ್ ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಲ್

# ೯ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ

# ೧೧ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ

# ೧೪ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ

# ೧೬ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ

ದಿನಾಂಕ : ೧೬/೧೦/೨೦೨೩

ಕೇರಂ ಪಂದ್ಯಾಟ

ಸ್ಥ ಳ: ರಾಜ್‌ದರ್ಶನ್ ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಲ್

# ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮುಕ್ತ

# ಡಬಲ್ಸ್ ಮುಕ್ತ

ದಿನಾಂಕ : ೧೮/೧೦/೨೦೨೩

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಫ ರ್ಧೆ

೧ ರಿಂದ ೪ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ/ ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೫ ರಿಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ/ ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ/ ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (ಪಿ.ಯು.ಸಿ) ಪುರುಷ / ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ೪೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಪುರುಷ/ ಮಹಿಳೆ

# ೪೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ರಿಲೇ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೨೫ ರಿಂದ ೪೦ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೪೦ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಯವರಿಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಭಾರದ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಭಾರದ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಕಾಳು ಹೆಕು ್ಕ ವುದು ೧ ರಿಂದ ೩ ವರ್ಷ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ೪ ರಿಂದ ೬ ವರ್ಷ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಹಗ್ಗ ಜಗಾ ್ಗ ಟ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ (ಮುಕ್ತ) ಮಹಿಳೆ

# ವಾಲಿಬಾಲ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ ್ಟ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ (ಮುಕ್ತ) ಪುರುಷ

# ನಿಧಾನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ (ಗೇರ್ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ (ಮುಕ್ತ) (ಒಂದು ವಾಹನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ) ಪುರುಷ

# ನಿಂಬೆ- ಚಮಚ ಓಟ ೨೫ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

# ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಆಟ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (Sಠಿeಛಿiಚಿಟ ಅhiಟಜಡಿeಟಿ Sಠಿoಡಿಣs)

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೧ ರಿಂದ ೪ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ # ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೫ ರಿಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ

# ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ