ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೖತಿಕ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮಗಳು - 2023

Item Name

21.10.23 - ಶನಿವಾರ

ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ವೇದಿಕೆ, ಗಾಂಧಿಮೈದಾನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಂಜೆ 6.00ಕೆ

ಯುವ ದಸರಾ - 23

Inuaguration

Welcome Dance

Dance Lab, Madikeri

Kings of Coorg, Madikeri

Natyakala Dance Studio , Madikeri

Team GOD, Madikeri

D United Kingdom Dance Group , Madikeri

St. Ance, Virajpet


Other Days Programme