ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೖತಿಕ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮಗಳು - 2023

Item Name

22.10.23 - ಭಾನುವಾರ

ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ವೇದಿಕೆ, ಗಾಂಧಿಮೈದಾನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಂಜೆ 6.00ಕೆ

ಮಹಿಳಾ ದಸರಾ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು

ಮಹಿಳಾ ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಆಕಷ೯ಣೆ

Inaguration

Powra Kharmikaru

NA

Women Advocates

Hindu Malayali Sangha , Murnad

Devanga Okkota

Kodagu Gowda Mahila Okkoota-Kamsale Dance

Malayali Samaja

Morning Programm

Ethic Fashion Show

Games


Other Days Programme